หน้าหลักหน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
AR คืออะไร
AR ทำงานยังไง
AR vs QR Code
ทีมงานของเรา
ลูกค้าของเรา
ติดต่อเรา
แทน  เอกาลิเต้เออาร์ คือใคร?  

         เอกาลิเต้ คือใคร  เป็นบริษัท ที่ดำเนินงานด้าน augmented reality (AR) มาตั้งแต่ปี 2556 ทั้งบริการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบริการสอน(ฟรี) ในหลายๆโรงเรียนเพื่อเป็นวิทยาทานในการผลิตสื่อการเรียนการสอนยุคใหม่.....เอกาลิเต้ยังก้าวไปในเรื่องพลังงานทดแทน โดยเฉพาะ เรื่อง solar farm และ solar rooftop ตลอดจนติดตั้งระบบประหยัดพลังงานในโรงงานอาทิ ปรับระบบแอร์ (แอร์ประหยัดไฟเบอร์ 6) ปรับระบบมอเตอร์ เป็นต้น   นอกจากนี้ เอกาลิเต้ ยังก้าวไปจัดการระบบการจัดการ ลดค่าใช้จ่ายในลูกค้าที่เป็นฟาร์มสุกร ฟาร์มไก่ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะที่ประสบผลสำเร็จมาแล้วในต่างประเทศ ด้วยทีมคณาจารยืที่คร่ำหวอดในวงการมากว่า 30 ปี
 
ให้บริการอะไรบ้าง? 

1.ให้บริการ ติดตั้ง solar rooftop และsolar farm ตามโครงการเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำของกรม พพ. กระทรวงพลังงาน โดยลูกค้าไม่ออกค่าใช้จ่ายเลยจนกว่าจะติดตั้งเสร็จ ตามที่ กรม พพ. อนุมัติ(รายละเอียดในเอกสาร ผลิตภัณฑ์และบริการ)
2.ให้บริการด้าน AR ผลิต ติคตั้ง สอน ให้คำปรึกษา
3.ให้บริการ และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีเช่น Bioflex SB เป็นต้น  เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปฏิชีวนะในฟาร์มสุกร ไก่ โค รวมทั้งสุนัขและแมว
 
 

ข้อความจากผู้บริหาร
 
การก้าวทันโลกยุคใหม่ ยุคเทคโนโลยี ทั้งด้านการสื่อสาร การบริหารจัดการ การจัดการพลังงานทดแทน และด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ล้วนแล้วแต่นำมาซึ่งคุณภาพการผลิตขององค์กร เพื่อก้าวนำหรืออย่างน้อยเพื่อการดำรงอยู่ได้อย่างแข็งแกร่งในโลกปัจจุบัน..........ท่านอยู่จุดใดในเรื่องเหล่านี้ เรายินดีให้คำตอบและบริการ
 

ดร.นสพ. มัฆวาฬ  สุวรรณเรือง 

ผลิตภัณฑ์และบริการ
อุปกรณ์ solar panel inverter
โครงการเงินหมุนเวียน
pv module & material.pdf
วิธีการอนุรักษ์พลังงานยอดนิยมในโรงงาน
วิธีการอนุรักษ์พลังงานยอดนิยมในโรงงาน......
ประหยัดไฟฟ้าในโรงงาน
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ...

ดูทั้งหมด
ข้อความทักทายจากกรรมการผู้บริหารระดับสูง
     ปัจจุบัน โลกก้าวสู่ยุคใหม่ ยุคเทคโนโลยีก้าวกระโดด เราต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีและนำมาใช้ประโยชน์ ไม่เช่นนั้นเราจะตามโลกม่ทันในทุกๆด้าน การศึกษา ธุรกิจ การประชาสัมพันธ์ การตลาด สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
 
เราจะนำคนไทย สังคมไทย ด้วยบริการแบบไทยๆ ราคาบริการแบบไทยๆ ไว้ใจและเรียกใช้บริการเราสิครับ
ดร.มัฆวาฬ สุวรรณเรือง

    Power by  
 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.